VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Maahanmuuttajien valmentava koulutus (MAVAL) > 2023S > Vuosi 1 > Tekniikan alan suomen kieli ja viestintä (MA00BN07)

Tekniikan alan suomen kieli ja viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: MA00BN07
OPS: MAVAL 2023S
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Isohella, Suvi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003MAVAL2023-1TLS, MAVAL23STS, MAVAL23TLS8.1.2024 – 30.4.2024Suvi IsohellaSuomi1.12.2023 – 10.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- tiedät perusasioita tekniikan alasta Suomessa
- syvennät tekniikan alan käsitteiden tuntemusta ja suomen kielen taitoja niin, että pystyt osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen tekniikan alan korkeakouluopinnoissa
- osaat hakea tietoa
- osaat tuottaa selkeää ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä alaan liittyvistä aiheista
- tiedät valintamenettelyn alan tutkinto-opintoihin
- osaat kertoa omasta osaamisestasi.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta 44 tuntia on aikatauluun sidottuja tapaamisia (eli luentoja ja harjoituksia) ja 91 tuntia on itsenäistä työskentelyä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opiskelijalta edellytetään kieliopintojen taitotasoa B1.2–B2.

Sisältö

Kurssi sisältää luentoja ja harjoituksia. Osa harjoituksista on itsenäisiä tehtäviä, osa on ryhmätehtäviä. Luennoilla tutustutaan tekniikan alaan osana suomalaista yhteiskuntaa. Harjoitusten avulla vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa sekä laajennetaan tekniikan alan tekstilajien tuntemusta. Kurssilla kirjoitetaan erilaisia tekstejä sekä kehitetään lähdekriittisyyttä ja argumentointitaitoa. Samalla opitaan analysoimaan, yhdistämään ja tiivistämään tietoa eri lähteistä.
Kurssilla harjoitellaan myös esiintymistaitoja.

Opiskelumateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan. Materiaali on linkitetty kurssin Moodle-alustalle.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan verkkokurssina ja kurssilla käytetään erilaisia verkkotyövälineitä, kuten verkko-oppimisympäristö Moodlea ja Zoomia tai Teamsiä. Tarvitset opintoihin toimivan nettiyhteyden, tietokoneen, kameran ja kuulokemikrofonin, jotta voit osallistua verkko-opetukseen.

Opiskelet verkossa yhdessä muiden kanssa ja myös itsenäisesti. Opinnot sisältävät opetustunteja verkossa opettajien ja toisten opiskelijoiden kanssa ennalta sovittuna ajankohtana.

Arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, hyväksytyt verkkotehtävät. Verkossa tapahtuvaan opetukseen osallistuminen on tärkeä ja pakollinen osa opintojen hyväksytyksi tulemista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty / hylätty.


Takaisin