VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Maahanmuuttajien valmentava koulutus (MAVAL) > 2023S > Vuosi 1 > Valmiudet korkeakouluopintoihin (MA00BN05)

Valmiudet korkeakouluopintoihin

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: MA00BN05
OPS: MAVAL 2023S
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kuisma, Elena
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003MAVAL2023-1STS, MAVAL2023-1TLS2.10.2023 – 16.12.2023Elena KuismaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- tunnet suomalaisen korkeakoulujärjestelmän, VAMKin opiskeluympäristönä ja osaat laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman
- osaat käyttää verkko-opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä laitteita, sovelluksia ja ohjelmia
osaat hakea tietoa eri lähteistä ja käyttää erilaisia hakutekniikoita
- ymmärrät tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelusi kannalta sekä osaat vaikuttaa omaan tietoturvaasi tekemiesi valintojen kautta
- osaat tuottaa tekstiä, kuvia, taulukoita, graafeja, diaesityksiä ja videoita sekä siirtää tietoja ohjelmasta toiseen.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia, josta lähiopetusta verkossa 40 tuntia.

Sisältö

Johdanto korkeakouluopintoihin
- Suomalainen korkeakoulujärjestelmä pähkinänkuoressa
- VAMKin tutkinto-ohjelmat ja opetussuunnitelmat sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen
- VAMK opiskeluympäristönä sekä opiskelijan ohjaus- ja tukipalvelut
Opiskelijayhdistykset ja -järjestöt

Opiskelu verkossa
- VAMKin IT-palvelut ja käyttösäännöt
- Käyttäjätunnukset ja salasanat
- Palvelujen etäkäyttö: eduVPN, Remote Desktop Gateway
- Opintojen suunnittelu ja hallinta: Peppi-Pakki
- Sähköposti ja kalenteri: Microsoft Office 365 webmail (Outlook)
- Videoviestintä: Zoom, Microsoft Teams
- Tallennus ja tiedonsiirto: OneDrive, U-asema, Funet FileSender
- Verkko-oppimisympäristö: Moodle
- Tenttiminen verkossa: Exam

Tiedonhankinta
- Hakusanat ja asiasanasto
- Tiedonhaun tekniikat
- Tiedonhaun toteutus
- Kirjastopalvelut VAMKissa
- Tiedon käyttö ja arviointi

Tietoturva ja tietosuoja
- Tietoturvan periaatteet
- Yksilön tietosuoja
- Suojautuminen uhkatekijöiltä

Tiedon muokkaaminen ja esittäminen
- Yleisimmät tiedon esittämistyypit
- Tekstinkäsittely (Word)
- Taulukkolaskenta (Excel)
- Diaesitykset (PowerPoint)
- Tiedonsiirto ohjelmien välillä
- Videot

Opiskelumateriaali

Opettajan tuottama materiaali, saatavana Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus verkossa (Zoom). Itseopiskelu.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty. Aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa, itseopiskelutehtävien suorittaminen.

Arviointimenetelmät

Jatkuva arviointi.


Takaisin