VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Palkkahallinto ja kirjanpito (TLTP0703)

Palkkahallinto ja kirjanpito

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0703
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3020LT2023-2K21.10.2024 – 15.12.2024Harri LehtimäkiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3021LT2023-2M21.10.2024 – 15.12.2024Harri LehtimäkiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3022LT2023-2O, LT2023-2T21.10.2024 – 15.12.2024Harri LehtimäkiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3024LT2023-2W28.2.2025 – 29.4.2025Harri LehtimäkiSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3025LT2023V-2K30.8.2024 – 13.12.2024Harri LehtimäkiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen
* osaat perustella palkkahallinnon merkityksen osana yrityksen toimintaa
* tunnet keskeiset palkkaukseen liittyvät käsitteet.
* tunnet työnantajan henkilösivukustannukset ja työntekijöiden palkoista vähennettävät erät
* osaat tehdä palkkakirjauksia kirjanpitoon
* osaat käsitellä kulukorvauksia ja laskea luontoisetujen raha-arvoja
* osaat laskea vuosilomapalkkoja
* osaat laskea ylityökorvauksia

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27h työskentelyä, joten 2 op = 54h jakaantuu opintojaksolla seuraavasti:

• Kontaktitunnit ja tehtävät n. 14 tuntia
• Itsenäinen opiskelu n. 18 tuntia
• Tehtävä(t) n. 10 tuntia
• Tenttiin valmistautuminen n. 10 tuntia
• Tentti n. 2 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Liikekirjanpidon perusteet ja liikekirjanpito käytännössä

Sisältö

Lakisääteiset vakuutukset, ennakonpidätys, sairausvakuutusmaksut, luontoisedut, kulukorvaukset, vuosilomapalkat, työehtosopimukset, työaika palkanlaskennassa, palkkakirjaukset.

Aluevaikuttavuus

Palkkahallinnon perustaitojen osaaminen alueellisten ja kansainvälisten yritysten käyttöön.

Kansainvälisyys

Palkkahallinnon perusasioiden ymmärtäminen myös kansainvälisissä tehtävissä toimiville.

Opiskelumateriaali

- Verohallinnon päätökset
- Voimassa oleva lainsäädäntö ja sopimukset.
- Luennot
- Harjoitustehtävät

Oheislukemistona:Stenbacka Juha - Söderström Terttu (uusin painos). Palkanlaskenta. Helsinki. Sanoma Pro Oy.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät ja itseopiskelu.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
3 opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
1 opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

Arviointimenetelmät

Arvosana muodostuu seuraavasti:

• Osallistuminen kontaktiopetukseen 20% (koskee lähiopetusta)
• Tentti 80%


Takaisin