VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Työoikeuden perusteet (TLTP0702)

Työoikeuden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0702
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Lindholm, Iina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
3018LT2023-2K19.8.2024 – 20.10.2024Suomi30.7.2024 – 3.9.2024
3019LT2023-2M19.8.2024 – 20.10.2024Suomi30.7.2024 – 3.9.2024
3020LT2023-2O, LT2023-2T19.8.2024 – 20.10.2024Suomi30.7.2024 – 3.9.2024
3022LT2023-2W19.8.2024 – 20.10.2024Suomi30.7.2024 – 3.9.2024
3023LT2023V-2K19.8.2024 – 15.12.2024Suomi30.7.2024 – 3.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin työlainsäädännön perusteet sekä hahmottaa työoikeuden merkityksen alati muuttuvassa työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 54 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Työsopimuslaki ja sen soveltaminen käytännön työelämään, työaika- ja vuosilomalainsäädäntö työelämässä, työehtosopimukset ja niiden merkitys työelämässä, työsuojelulainsäädäntö ja työterveys osana turvallista ja terveellistä työuraa, yhteistoimintamenttely osana yrityksen muutosta.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Paanetoja Jaana: Työoikeus tutuksi (uusin saatavilla oleva painos)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Opiskelja hallitsee kiitettävästi keskeisen työlainsäädännön sekä kykenee kiitettävästi soveltamaan opittua käytännön työelämässä niin esimiehenä kuin alaisena.
3 Opiskelja hallitsee hyvin keskeisen työlainsäädännön sekä kykenee soveltamaan opittua käytännön työelämässä niin esimiehenä kuin alaisena.
1 Opiskelja hallitsee tyydyttävästi keskeisen työlainsäädännön sekä kykenee tyydyttävästi soveltamaan opittua käytännön työelämässä niin esimiehenä kuin alaisena.

Arviointimenetelmät

Tentti Moodlessa ja harjoitukset. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin