VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Insolvenssioikeus (TLS4603)

Insolvenssioikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4603
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Lindholm, Iina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
3006LT2023-2O, LT2023-2W6.1.2025 – 29.4.2025Suomi29.11.2024 – 9.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kokonaiskuva maksukyvyttömyydestä sekä siihen liittyvistä prosesseista. Opiskelija hallitsee perintätoimintaan, ulosottoon, velkasaneeraukseen, yksityishenkilön velkajärjestelyyn sekä konkurssiin liittyvät perusperiaattteet, prosessit ja lainsäädännön.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Sisältö

Perintätoiminta, ulosotto, velkasaneeraus, yksityishenkilön velkajärjestely sekä konkurssi.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodelssa oleva materiaali
- Ajantasainen lainsäädäntö
Soveltuvin osin:
- Risto Koulu - Heidi Lindfors: Maksukyvyttömyys - yritys velkojana ja velallisena (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Tuula Linna, Tatu Leppänen: Ulosotto-oikeus 1 (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Niemi Marja-Leena: Luotto-oikeus : luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Tuula Linna - Ari Saarnilehto: Velan vanhentuminen (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Jyrki Lindström: Luotonvalvonta ja saatavien perintä (Tritonian e-kirja)uusin painos

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektityöt ja esitykset sekä itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

5 Opiskelija hallitsee kiitettävästi maksukyvyttömyyteen liittyvän lainsäädännön ja osaa kiitettävästi soveltaa oppimaansa käytännön tilanteisiin
3 Opiskelija hallitsee hyvin maksukyvyttömyyteen liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön tilanteisiin hyvin

1 Opiskelija hallitsee tyydyttävästi maksukyvyttömyyteen liittyvän lainsäädännön ja kykenee soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteisiin tyydyttävästi

Arviointimenetelmät

Harjoitusten, projektitöiden ja esitysten arviointi sekä tentti
Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin