VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Sopimusoikeus kansainvälisessä toimintaympäristössä (TLS4406)

Sopimusoikeus kansainvälisessä toimintaympäristössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4406
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Englanti

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
3006LT2023-2O, LT2023-2W6.1.2025 – 29.4.2025Suomi29.11.2024 – 9.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa kansainvälisen yksityisoikeuden säännöstöjä sekä omaksuu kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden perusasiat.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet
Varallisuusoikeus.

Sisältö

Kansainväliset varallisuusoikeudelliset kysymykset, johdatus kansainväliseen yksityisoikeuteen ja kansainvälinen sopimusoikeus, CISG, UNIDROIT-periaatteet,INCOTERMS.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Ajantasainen lainsäädäntö
- Koulu Risto: Kansainvälinen varallisuusoikeus pääpiirteittäin(Tritonian e-kirja) uusin painos
- Björn Sandvik, Lena Sisula-Tulokas: Kansainvälinen kauppalaki(Tritonian e-kirja) uusin painos
- opettajan määräämä muu materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija ymmärtää kiitettävästi kansainvälisen yksityisoikeuden säännöstöjä sekä on kiitettävästi omaksunut kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden perusasiat. Lisäksi opiskelija osaa kiitettävästi kuljetusoikeuden perusasiat.
3 Opiskelija hahmottaa hyvin kansainvälisen yksityisoikeuden säännöstöjä sekä on omaksunut hyvin kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden perusasiat. Lisäksi opiskelija osaa hyvin kuljetusoikeuden perusasia.
1 Opiskelija hahmottaa tyydyttävästi kansainvälisen yksityisoikeuden säännöstöjä sekä osaa tyydyttävästi kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden perusasiat. Lisäksi opiskelija osaa tyydyttävästi kuljetusoikeuden perusasiat.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset sekä oikeustapausanalyysit. Numeerinen arvioiti (0-5).


Takaisin