VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 1 > Palveluliiketoimintaosaaminen (TLP0701)

Palveluliiketoimintaosaaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0701
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Skjäl, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3013LT2023-1A, LT2023-1B11.3.2024 – 12.5.2024Heidi SkjälSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3014LT2023-1C, LT2023-1D11.3.2024 – 12.5.2024Heidi SkjälSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3016LT2023-1W11.3.2024 – 12.5.2024Sari SaarikoskiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3017LT2023V-1K8.1.2024 – 12.5.2024Heidi SkjälSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää mitä palvelukäsitteellä tarkoitetaan, hän tuntee erilaiset palvelumuodot sekä ymmärtää palvelujen merkityksen yrityksen/yhteisön kilpailukeinona.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 81 h. Ohjattua lähiopetusta, projektit sekä ryhmätyöt: 27h. Itsenäistä opiskelua: 54h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Markkinoinnin perusteet

Sisältö

Eri palvelumuotoihin tutustuminen sekä niiden arviointi ja raportointi, palvelumuotoilu.

Aluevaikuttavuus

Kurssilla reflektoidaan alueen yrityksiin.

Opiskelumateriaali

-Tuulaniemi, Juha. Palvelumuotoilu. Talentum, 2011. Hämeenlinna : Kariston kirjapaino
-Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, workshopit, ryhmätyöt.

Arviointikriteerit

Kiitettävä 5 Osaa kriittisesti arvioida erilaisia palveluja ja niiden vaikutuksia yrityksen menestykseen, huomioi analyyttisellä tavalla palveluihin liittyvän teorian

Hyvä 3 Osaa luokitella erilaisia palveluja sekä arvioida niiden vaikutuksia yrityksen menestykseen.

Tyydyttävä 1 Tunnistaa eri palvelut sekä ymmärtää niiden vaikutuksia yrityksen menestykseen.

Arviointimenetelmät

Arvioinnissa käytetään numeerista skaalaa (0-5). Arviointi tapahtuu toteutettujen tehtävien, workshopien ja ryhmätöiden pohjalta.


Takaisin