VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Opinnot ja tiedonhankinta II (TLP0602)

Opinnot ja tiedonhankinta II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0602
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Skjäl, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3021LT2023-2K19.8.2024 – 20.10.2024Pia Kivelä, Teemu MyllyläSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3022LT2023-2M19.8.2024 – 20.10.2024Heidi Skjäl, Pia KiveläSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3023LT2023-2O19.8.2024 – 20.10.2024Pia Kivelä, Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3024LT2023-2T19.8.2024 – 20.10.2024Pia Kivelä, Riikka MäkeläSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3025LT2023-2W19.8.2024 – 20.10.2024Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3026LT2023V-2K19.8.2024 – 20.10.2024Harri LehtimäkiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opinnot ja tiedonhaku II-opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä tarjoamalla välineitä opintojen suunnitteluun ja tiedonhakuun. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun oppimisympäristöön ja sisäistää koulutusohjelmansa rakenteen. Opiskelija osaa soveltaa oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista ja rakentaa ansioluettelon. Tämä osaaminen edistää opiskelijan tutkinnon suorittamista ja rakentaa opiskelijalle syvempää ymmärrystä itsestään opiskelijana ja tulevana liiketalouden ammattilaisena.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä: 27 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 8 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 19 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opinnot ja tiedonhankinta I

Sisältö

Oma koulutusohjelma (myös suuntaavat opinnot ja harjoittelu) ja erilaiset opiskelumenetelmät, alan ammattikuva sekä työhakemus ja CV

Opiskelumateriaali

Portal-sivut
Lisäksi muu ajankohtainen materiaali.
Vieralijaluennot

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty
Lähiopetuksessa oltava paikalla vähintään 3 kertaa kurssin läpäistäkseen.
Ansioluettelon/CV:n palauttaminen

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, kehityskeskustelu, CV


Takaisin