VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Opinnot ja tiedonhankinta II (TLP0602)

Opinnot ja tiedonhankinta II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0602
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija sitoutuu opintoihinsa, ottaa vastuun oppimisestaan ja osaa suunnitella opintojaan työelämään suuntautuen. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä keskeisiin ohjelmistoihin. Opiskelija sisäistää koulutusohjelmansa rakenteen, tutkintonsa suoritusvaatimukset ja laatii oman opintosuunnitelmansa.

Tämän lisäksi opiskelija:

- tunnistaa oman osaamisensa
- tuntee omat motivaatioperustansa ja ymmärtää itseään opiskelijana
- ymmärtää harjoittelukokonaisuuden omassa opetussuunnitelmassaan
- rakentaa oman ansioluettelonsa
- osaa muodostaa työ-/harjoittelupaikkahakemuksen ja omaa tietämyksen oman alansa mahdollisista työ-/harjoittelupaikoista

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä: 27 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 9 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 18 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opinnot ja tiedonhankinta I

Sisältö

Oma koulutusohjelma (myös suuntaavat opinnot ja harjoittelu) ja erilaiset opiskelumenetelmät, alan ammattikuva sekä työhakemus ja CV

Opiskelumateriaali

Portal-sivut
Lisäksi muu ajankohtainen materiaali.
Vieralijaluennot

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty
Lähiopetuksessa oltava paikalla vähintään 3 kertaa kurssin läpäistäkseen.
Ansioluettelon/CV:n palauttaminen

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, kehityskeskustelu


Takaisin