VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 1 > Opinnot ja tiedonhankinta (TLP0601)

Opinnot ja tiedonhankinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0601
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3018LT2023-1A21.8.2023 – 24.12.2023Erik Wahlman, Timo MalinSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3019LT2023-1B21.8.2023 – 24.12.2023Erik Wahlman, Timo MalinSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3020LT2023-1C21.8.2023 – 24.12.2023Erik Wahlman, Päivi AuranenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3021LT2023-1D21.8.2023 – 24.12.2023Erik Wahlman, Päivi AuranenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3023LT2023-1W21.8.2023 – 24.12.2023Erik Wahlman, Kerstin Siegfrids, Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3025LT2023V-1K21.8.2023 – 12.5.2024Erik Wahlman, Pia LiedesSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä tietojärjestelmiin. Opiskelija sisäistää koulutusohjelmansa rakenteen, tutkintonsa suoritusvaatimukset ja laatii oman opintosuunnitelmansa. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja. Opiskelija sitoutuu opintoihinsa, ottaa vastuun oppimisestaan ja osaa suunnitella opintojaan työelämään suuntautuen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 27 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 27 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei.

Sisältö

Ammattikorkeakoulun opiskeluympäristö ja tukitoiminnot: VAMKin tietojärjestelmät, Portal, opinto-ohjaus, opintotuki, AHOT-menettely, palautejärjestelmät, työharjoittelu, kansainväliset asiat, verkko-opinnot, kirjastopalvelut ja tiedonhakujärjestelmät, terveydenhuolto, opiskelijayhdistystoiminta. Oma koulutusohjelma (myös suuntaavat opinnot) ja erilaiset opiskelumenetelmät, alan ammattikuva.

Opiskelumateriaali

Portal-sivut
Atk-aapinen.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ryhmäytymispäivä, luennot, harjoitukset ja ohjauskeskustelut

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.
Opiskelija osaa käyttää tiedonhaun eri tekniikoita, rajata tiedon tarpeen
ja käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja. Opiskelija osaa toimia opiskelijaryhmän jäsenenä.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, tulohaastattelu ja kehityskeskustelu.


Takaisin