VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 1 > Liikekirjanpito käytännössä (TLA0309)

Liikekirjanpito käytännössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0309
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3017LT2023-1A8.1.2024 – 10.3.2024Harri LehtimäkiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3019LT2023-1B, LT2023-1C8.1.2024 – 10.3.2024Harri LehtimäkiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3020LT2023-1D8.1.2024 – 10.3.2024Riikka MäkeläSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3021LT2023-1W8.1.2024 – 10.3.2024Harri LehtimäkiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3022LT2023V-1K8.1.2024 – 3.3.2024Harri LehtimäkiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käytännön valmiudet hoitaa tositteiden mukaan yrityksen kirjanpitoa taloushallinnon tietojärjestelmää hyödyntäen. Opiskelija osaa lukea ja tulkita pienen yrityksen tilinpäätösraportteja.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 22 h, harjoitustyö 5 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 12 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

TLA0308 Liikekirjanpidon perusteet

Sisältö

Liikekirjanpidon peruskäsitteet, kirjanpidon säännöt, hankintamenon jaksottaminen siirtyvillä erillä, tositteiden mukaan kirjaanminen, Fivaldi -kirjanpito-ohjelman käyttö kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, pienen yrityksen liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen toteutus taloushallinnon tietojärjestelmän avulla. Yrityksen taloudellisen tilan analysointi tilinpäätösraportteja hyödyntäen.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, Soile. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Helsinki. Edita.
- Tomperi, Soile - Keskinen, Virpi. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Harjoituskirja. Helsinki. Edita.
- Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
3 opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
1 opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin