VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Markkinointilainsäädännön perusteet (TLA0202)

Markkinointilainsäädännön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0202
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3020LT2023-2K6.1.2025 – 2.3.2025Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi29.11.2024 – 9.1.2025
3021LT2023-2M6.1.2025 – 2.3.2025Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi29.11.2024 – 9.1.2025
3022LT2023-2O, LT2023-2T6.1.2025 – 2.3.2025Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi29.11.2024 – 9.1.2025
3024LT2023-2W19.8.2024 – 15.12.2024Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi30.7.2024 – 3.9.2024
3025LT2023V-2K19.8.2024 – 15.12.2024Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi30.7.2024 – 3.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kaupalliseen sopimuksen tekemiseen liittyvän lainsäädännön, kuluttajansuojan ja kauppalain. Lisäksi opiskelija ymmärtää kilpailulainsäädännön vaikutukset yrityksen toimintaan ja osaa perusteellisesti kansallisen kilpailulainsäädännön. Lisäksi opiskelija tuntee immateriaalioikeuden perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 81 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet.

Sisältö

Kuluttajansuojalaki ja kauppalaki, kilpailulaki ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa sekä julkiset hankinnat. Immateriaalioikeudet.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Voimassa oleva lainsäädäntö
Soveltuvin osin:
- Peltonen Anja: Kuluttajansuojaoikeus (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Virtanen Pertti: Markkinoi ja myy oikein - sallitut ja kielletyt kilpailukeinot (Tritonian e-kirja)uusin painos
- Kuoppamäki Petri: Uusi kilpailuoikeus (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Wilhelmsson Thomas- Leif Sevon - Pauliine Koskelo: Kauppalain pääkohdat (Tritonian e-kirja) uusin painos

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektityöt, itseopiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelia hallitsee kiitettävästi kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä hahmottaa erinomaisesti niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

3. Opiskelia hallitsee hyvin kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä hahmottaa niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

1. Opiskelia hallitsee tyydyttävästi kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset, oikeustapaus-case. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin