VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Julkisoikeus (TL00BE61)

Julkisoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE61
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004LT2023-2O, LT2023-2W19.8.2024 – 15.12.2024Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi30.7.2024 – 3.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy julkisen oikeuden perusteisiin. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota koskevan sääntelyn. Opiskelija tuntee perinpohjaisesti perustuslain ja ymmärtää sen merkityksen osana lainsäädäntöä. Lisäksi opiskelija tuntee kunnallisoikeuden perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei pakollisia esitietoja.

Sisältö

Julkisoikeuden peruskäsitteet ja merkitys yhteiskunnassa. Yksilön oikeusasema sekä ylempien valtioelinten asema, tehtävät ja toiminta. Kunnallisoikeuden keskeiset kysymykset.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaali
- Voimassa oleva lainsäädäntö
Soveltuvin osin:
- Jaakko Husa, Teuvo Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet : johdatus julkisoikeuteen (Tritonia e-kirja) uusin painos
- Harjula Heikki - Kari Prättälä: Kuntalaki : tausta ja tulkinnat(Tritonia e-kirja) uusin painos

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelija hallitsee kiitettävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla kiitettävästi.

3. Opiskelija hallitsee hyvin kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla hyvin.

1. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten, projektitöiden ja esitysten arviointi sekä kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin