VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Vero -oikeus (TL00BE57)

Vero -oikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE57
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004LT2023-2O, LT2023-2W6.1.2025 – 29.4.2025Minna Murto-UnkilaSuomi29.11.2024 – 9.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tulee tuntea verotuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijan tulee hallita perintö- ja lahjaverotukseen, varainsiirtoverotukseen, kiinteistöverotukseen, arvonlisäverotukseen, tuloverotukseen liittyvät vero-oikeudelliset perusteet sekä muutoksenhakuun liittyvät yleispiirteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä 54 tuntia, josta luentoja ja harjoituksia on 18 tuntia ja itsenäistä opiskelua 36 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei esitietoja

Sisältö

Vero-oikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Perintö- ja lahjaverotuksen, varainviirtoverotuksen, kiinteistöverotuksen, arvonlisäverotuksen sekä tulosverotuksen perusteet sekä muutoksenhaku.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina toimi:
- Moodlessa oleva materiaali
- voimassa oleva lainsäädäntö
Soveltuvin osin:
- Räbinä Timo - Matti Myrsky - Janne Myllymäki: Verotusmenettelyn perusteet (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Wikström Kauko - Jaakko Ossa - Matti Urpilainen: Vero-oikeuden yleiset opit (Tritonian e-kirja) uusin painos

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, mahdolliset projektityöt.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija tuntee kattavasti verotuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet sekä hahmottaa verotuksen kokonaiskuvan. Opiskelija hallitsee perintö- ja lahjaverotukseen, varainsiirtoverotukseen, kiinteistöverotukseen, arvonlisäverotukseen, tuloverotukseen liittyvät vero-oikeudelliset perusasiat sekä muutoksenhakuun liittyvät yleispiirteet kiitettävästi. Opiskelija kykenee itsenäisesti soveltamaan oppimaansa asiaa käytännön tilanteisiin työelämässä.

3 Opiskelija tuntee verotuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet hyvin. Opiskelija tuntee perintö- ja lahjaverotukseen, varainsiirtoverotukseen, kiinteistöverotukseen, arvonlisäverotukseen, tuloverotukseen liittyvät vero-oikeudelliset perusasiat sekä muutoksenhakuun liittyvät yleispiirteet hyvin. Opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa asiaa käytännön tilanteisiin työelämässä.

1 Opiskelija on perehtynyt verotuksen keskeisiin käsitteisiin ja periaatteisiin tyydyttävästi. Opiskelija tuntee perintö- ja lahjaverotukseen, varainsiirtoverotukseen, kiinteistöverotukseen, arvonlisäverotukseen, tuloverotukseen liittyvät vero-oikeudelliset perusasiat sekä muutoksenhakuun liittyvät yleispiirteet tyydyttävästi.

Arviointimenetelmät

Harjoitutehtävät ja kirjallinen tentti. Arviointi on numeerinen (0-5).


Takaisin