VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Informaatio -oikeus (TL00BE54)

Informaatio -oikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE54
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Lindholm, Iina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004LT2023-2O, LT2023-2W19.8.2024 – 15.12.2024Päivi AuranenSuomi30.7.2024 – 3.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee hahmottamaan organisaation tietoturvallisuuteen kuuluvat riskit sekä oikeat toimintatavat tiedon turvaamiseksi. Opiskelija hallitsee informaation ja henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavan lainsäädännön ja kykenee soveltamaan näitä sääntöjä käytännön työelämässä. Kurssiin sisältyy 3 op. informaatio-oikeutta ja 1 op oikeustieteen englantia. TÄHÄN VIELÄ LEGAL ENGLISH

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 108 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Julkisoikeuden perusteet

Sisältö

Informaatio-oikeuteen kuuluvat tietojen käsittelyyn ja tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Tietoturvallisuuteen kuuluvien riskien hahmottaminen organisaatiossa sekä oikeudellisten sääntöjen tunteminen. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö, asiakirjojen julkisuus, arkistolaki, työelämän tietosuoja. LEGAL ENGLISHIN SISÄLTÖ

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

Informaatio-oikeudel osalta:
- Moodlen materiaali
- Ajantasainen lainsäädäntö
Soveltuvin osin:
- Päivi Korpisaari - Olli Pitkänen - Erja Warma-Lehtinen: Uusi tietosuojalainsäädäntö (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Mäenpää Olli: Julkisuusperiaate (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Neuvonen Riku: Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet (Tritonian e-kirja) uusin painos
LEGAL ENGLISH

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija ymmärtää ja hallitsee kiitettävästi informaation käsittelyyn liittyvän lainsäädännön, tietosuojalainsäädännön, asiakirjojen julkisuuteen liittyvät säädökset, arkistolainsäädännön, työelämän tietosuojaan liittyvän lainsäädännön ja sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön. Opiskelija kykenee itsenäisesti soveltamaan näitä sääntöjä käytännön tilanteisiin työelämässä.

3 Opiskelija tuntee hyvin informaation käsittelyyn liittyvän lainsäädännön, tietosuojalainsäädännön, asiakirjojen julkisuuteen liittyvät säädökset, arkistolainsäädännön, työelämän tietosuojaan liittyvän lainsäädännön ja sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön. Opiskelija kykenee soveltamaan näitä sääntöjä käytännön tilanteisiin työelämässä.

1 Opiskelija tuntee tyydyttävästi informaation käsittelyyn liittyvän lainsäädännön, tietosuojalainsäädännön, asiakirjojen julkisuuteen liittyvät säädökset, arkistolainsäädännön, työelämän tietosuojaan liittyvän lainsäädännön ja sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön. Opiskelija kykenee soveltamaan näitä sääntöjä käytännön tilanteisiin työelämässä tyydyttävästi.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset ja esitykset. Numeerinen arvostelu (0-5).


Takaisin