VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023V > Vuosi 2 > Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö (TLS2504)

Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS2504
OPS: LT 2023V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007LT2023-2K6.1.2025 – 27.4.2025Marjo NyströmSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3008LT2023V-2K2.1.2025 – 16.5.2025Marjo NyströmSuomi1.12.2024 – 12.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on että opiskelija kykeenee havaitsemaan kansainväliseen kauppaan liittyvät juridiset kysymykset ja riskitekijät. Lisäksi opiskelija hallitsee kansainväliseen kauppaan liittyvät juridiset perussäännöt.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 tuntia
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 36 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 72 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet
Markkinointilainsäädännön perusteet

Sisältö

Kansainvälisen sopimusoikeuden perusteet, sopimusoikeudelliset normit EU:ssa ja muissa maissa, sopimuksen laatiminen kansainvälisessä kaupassa, kilpailulainsäädäntö, immateriaalioikeudet, tuotevastuu ja kauppaedustus.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Ajantasainen lainsäädäntö (EUR-LEX)
Soveltuvin osin:
- Carlsson Maria: Sopimusriskit (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Björn Sandvik, Lena Sisula-Tulokas: Kansainvälinen kauppalaki (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Wikberg, Olli: Johdatus kilpailuoikeuteen (Tritonian e-kirja) uusin painos

- Muu opettajan ilmoittama oheismateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelija hahmottaa kiitettävästi kansinväliseen kauppaan liittyvän lainsäädännön merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelija hallitsee kiitettävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.

3. Opiskelija hahmottaa hyvin kansinväliseen kauppaan liittyvän lainsäädännön merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelija hallitsee hyvin kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.

1. Opiskelija hahmottaa tyydyttävästi kansinväliseen kauppaan liittyvän lainsäädännön merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten, projektitöiden ja esitysten arviointi sekä kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin