VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023V > Vuosi 2 > Yrityksen johtaminen (TLA0103)

Yrityksen johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0103
OPS: LT 2023V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Sari
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen johtamisen perusteisiin ja valmentaa häntä toimimaan esimies- /johtotehtävissä liike-elämän palveluksessa.

Opiskelijan työmäärä

Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 24 h
Itsenäistä opiskelua 56 h
Yhteensä 80 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Johtamisen (management) ja johtajuuden (leadership) luonne ja osa-alueet, johtamistyylit.
Yrityksen liikeidean sisäistäminen, selkeän vision kuvaaminen, strategiaan perehtyminen, tavoitteiden asetanta ja seuranta

sekä yrityksen arvot osana organisaatiokulttuuria.

Yrityksen talous, - ja henkilöstöjohtamisen perusteet.

Vastuullisuus / kestävä kehitys osana yrityksen johtamista

Toiminnan jatkuva kehittäminen ja muutosjohtaminen

Johtamisen tueksi

Aluevaikuttavuus

Kurssi antaa osallistujille valmiuksia toimia esihenkilö- ja johtamistehtävissä.

Kansainvälisyys

Kurssilla kannustetaan kansainvälisten yhteyksien luomiseen.

Opiskelumateriaali

- Viitala, Riitta ja Jylhä, Eila 20xx.. Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita. Helsinki.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, aineistot Moodlessa
tuntitehtävät
Kurssitehtävä toteuteaan ryhmätyönä.

Arviointikriteerit

Kurssi alustalla (moodle).

Arviointimenetelmät

Kurssitehtävä
tuntitehtävät
läsnäolo (20%)


Takaisin