VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 2 > Palkkahallinto ja kirjanpito (TLTP0703)

Palkkahallinto ja kirjanpito

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0703
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3009LT2021-2K24.10.2022 – 18.12.2022Harri LehtimäkiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3010LT2021-2M24.10.2022 – 18.12.2022Harri LehtimäkiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3011LT2021-2O, LT2021-2T24.10.2022 – 18.12.2022Harri LehtimäkiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3013LT2021V-2K22.8.2022 – 18.12.2022Harri LehtimäkiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen osana yrityksen toimintaa ja tuntee keskeiset palkkaukseen liittyvät käsitteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 40 tuntia, mistä 22 h luentoja ja harjoituksia. Itsenäistä opiskelua n. 18 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Liikekirjanpidon perusteet ja liikekirjanpito käytännössä

Sisältö

Lakisääteiset vakuutukset, ennakonpidätys, sairausvakuutusmaksut, luontoisedut, kulukorvaukset, vuosilomapalkat, työehtosopimukset, työaika palkanlaskennassa, palkkakirjaukset.

Aluevaikuttavuus

Palkkahallinnon perustaitojen osaaminen alueellisten ja kansainvälisten yritysten käyttöön.

Kansainvälisyys

Palkkahallinnon perusasioiden ymmärtäminen myös kansainvälisissä tehtävissä toimiville.

Opiskelumateriaali

Stenbacka Juha - Söderström Terttu (uusin painos). Palkanlaskenta. Helsinki. Sanoma Pro Oy.
- Verohallinnon päätökset
- Voimassa oleva lainsäädäntö ja sopimukset.
- Luennot
- Harjoitustehtävät

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät ja itseopiskelu.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
3 opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
1 opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

Arviointimenetelmät

Tentti, numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin