VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 2 > Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö (TLS2504)

Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS2504
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004LT2021-2K2.1.2023 – 30.4.2023Mika KärkkäinenSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3005LT2021V-2K2.1.2023 – 14.5.2023Mika KärkkäinenSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on että opiskelija kykeenee havaitsemaan kansainväliseen kauppaan liittyvät juridiset kysymykset ja riskitekijät. Lisäksi opiskelija hallitsee kansainväliseen kauppaan liittyvät juridiset perussäännöt.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 tuntia
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 36 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 72 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet
Markkinointilainsäädännön perusteet

Sisältö

Kansainvälisen sopimusoikeuden perusteet, sopimusoikeudelliset normit EU:ssa ja muissa maissa, sopimuksen laatiminen kansainvälisessä kaupassa, kilpailulainsäädäntö, immateriaalioikeudet, tuotevastuu ja kauppaedustus.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Eu competition policy and the consumer: http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_fi.html
- Björn Sandvik, Lena Sisula-Tulokas: Kansainvälinen kauppalaki (2013)
- Wikberg, Olli: Johdatus kilpailuoikeuteen (2011)
- Ajantasainen lainsäädäntö (EUR-LEX)
- Muu opettajan ilmoittama oheismateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelija hahmottaa kiitettävästi kansinväliseen kauppaan liittyvän lainsäädännön merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelija hallitsee kiitettävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.

3. Opiskelija hahmottaa hyvin kansinväliseen kauppaan liittyvän lainsäädännön merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelija hallitsee hyvin kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.

1. Opiskelija hahmottaa tyydyttävästi kansinväliseen kauppaan liittyvän lainsäädännön merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten, projektitöiden ja esitysten arviointi sekä kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin