VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 2 > Kansainvälisen toiminnan rahoitus (TLS2202)

Kansainvälisen toiminnan rahoitus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS2202
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003LT2021-2K6.3.2023 – 30.4.2023Francis OyeyiolaEnglanti1.12.2022 – 10.1.2023
3004LT2021V-2K2.1.2023 – 14.5.2023Daniel SahebiEnglanti1.12.2022 – 10.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee rahamarkkinoiden kansainväliseen kauppaan liittyvät erilaiset rahoitusmahdollisuudet ja osaa valita niistä kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat järjestelyt sekä tietää, miten käyttää rahoittajien asiantuntemusta hyväksi luottojärjestelyjen yhteydessä.

Opiskelijan työmäärä

- Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 27h
- itsenäinen opiskelu 53h
Yhteensä 80h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys. Rahoitus ja riskinhallinta. Yrityksen ulkomaankaupan tekniikka.

Sisältö

Kansainvälisen rahoitustoiminnan toimijat ja yhteistyökumppanit.
Kansainvälisen toiminnan rahoitusmuodot ja vakuusjärjestelyt.
Kansainvälisen toiminnan rahoitusriskit ja niihin varautuminen.

Aluevaikuttavuus

Käsitellään asioita alueella toimivien yritysten näkökulmasta.

Kansainvälisyys

Käsitellään kansainvälisen toiminnan rahoitukseen liittyviä asioita.

Opiskelumateriaali

- Kirsti Melin (2011) Ulkomaankaupan menettelyt, Vienti ja tuonti -teoksen osa 7: Ulkomaankaupan rahoitus ja vakuudet
- Kansainvälisen toiminnan rahoituslähteet Moodlen linkkien kautta, esim. Ulkomaankaupan rahoitus- materiaali, www.pohjola.fi.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähitunnit 27 tuntia, itsenäinen opiskelu ja tiedonhakinta 53 tuntia.
Luennot, Työpajatyöskentely ja Posteritentti.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5). Projektiraportti välivaiheineen ja vertaisarviointi.
- Raportti välivaiheineen 70 %
- Posteritentti 20%
- aktiivisuus 10%
- Ei ole uusintatenttiä, vaan lisätehtäviä tarvittaessa.


Takaisin