VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 2 > Henkilöstöresurssien ohjaus (TLP0203)

Henkilöstöresurssien ohjaus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0203
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3008LT2020-3K22.8.2022 – 18.12.2022Johanna KaraaslanSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3009LT2020-3M22.8.2022 – 18.12.2022Johanna KaraaslanSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3010LT2020-3O, LT2020-3T22.8.2022 – 18.12.2022Johanna KaraaslanSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3012LT2021-2K22.8.2022 – 23.10.2022Sari SaarikoskiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3013LT2021-2M22.8.2022 – 23.10.2022Sari SaarikoskiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3014LT2021-2O, LT2021-2T22.8.2022 – 23.10.2022Sari SaarikoskiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3015LT2021V-2K22.8.2022 – 18.12.2022Sari SaarikoskiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen, joustavan työyhteisön tunnusmerkit ja toimintaperiaatteet sekä osaa ohjata ja kehittää omaa työyhteisöään niiden mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 27 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 53 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Työ- ja organisaatiokäyttäytymisen perusteet, henkilöstön asemaan, palkkaukseen ja työturvallisuuteen liittyvät tekijät. Organisaatio sosiaalisena järjestelmänä, organisaation toiminnan ja ohjauksen perusteet, työsuojelu ja työyhteisön hyvinvointi.

Opiskelumateriaali

- Viitala, R. 2004. Henkilöstöjohtaminen. Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, itseanalyysi työyhteisön jäsenenä, asiantuntijaluennot, työyhteisötoiminnan analyysi

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).
Työyhteisön kehittämistehtävä 80%
Yrittäjämäinen työskenty 20%


Takaisin