VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 2 > Markkinointilainsäädännön perusteet (TLA0202)

Markkinointilainsäädännön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0202
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010LT2021-2K2.1.2023 – 26.2.2023Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3011LT2021-2M2.1.2023 – 26.2.2023Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3012LT2021-2O, LT2021-2T2.1.2023 – 26.2.2023Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3013LT2021V-2K2.1.2023 – 14.5.2023Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kaupalliseen sopimuksen tekemiseen liittyvän lainsäädännön, kuluttajansuojan ja kauppalain. Lisäksi opiskelija ymmärtää kilpailulainsäädännön vaikutukset yrityksen toimintaan ja osaa perusteellisesti kansallisen kilpailulainsäädännön. Lisäksi opiskelija tuntee immateriaalioikeuden perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 81 tuntia, mistä 27 tuntia on luentoja, projektitöitä ja harjoituksia. Itsenäistä opiskelua 54 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet.

Sisältö

Kuluttajansuojalaki ja kauppalaki, kilpailulaki ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa sekä julkiset hankinnat. Immateriaalioikeudet.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto, Marjo Valtonen: Juridiikan perusteet (soveltuvin osin)
- kkv.fi materiaalit koskien kuluttajansuojaa ja kilpailulainsäädäntöä

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektityöt, itseopiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelia hallitsee kiitettävästi kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä hahmottaa erinomaisesti niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

3. Opiskelia hallitsee hyvin kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä hahmottaa niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

1. Opiskelia hallitsee tyydyttävästi kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset, oikeustapaus esitelmä. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin