VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 2 > Ulkomaankaupan menettelyt - vienti ja tuonti (TL00BE52)

Ulkomaankaupan menettelyt - vienti ja tuonti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE52
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Pommelin-Andrejeff, Leena
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001LT2021-2K22.8.2022 – 18.12.2022Leena JungnerSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3002LT2021V-2K22.8.2022 – 18.12.2022Leena JungnerSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tuntee kansainvälisen kaupan vienti- ja tuontiprosessin

- ymmärtää ulkomaankaupan sopimuksenteon, toimituslausekkeet sekä niiden vaikutukset tavaran toimittamiseen, kuljettamiseen ja vakuuttamiseen

- tuntee ulkomaankaupan erilaiset asiakirjat sekä tavaroiden vienti- ja tuontitullauksen

- tuntee ulkomaankaupan maksuehdot ja maksutavat

- osaa valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivat menetelmät ja hoitaa asioita sen mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä osa ohjattua ja osa itsenäistä

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys ja yritysoikeus

Sisältö

Sisä- ja ulkokauppa
Kauppasopimus viejän ja tuojan näkökulmasta
Ulkomaankaupan asiakirjat
Toimitusehdot (Incoterms)
Kuljetusvaihtoehdot, vakuutukset ja huolinta
Vienti- ja tuontitullaus
Ulkomaankaupan maksuehdot ja maksutavat

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Melin, K. 2011. Ulkomaankaupan menettelyt. Vienti ja tuonti. Tampere. AMK Kustannus Oy

Incoterms 2020. Kansainvälisen kauppakamarin (1CC) Suomen osasto ry. Helsinki. ICC-palvelu.

Vientikaupan asiakirjat 2008. Helsinki. Fintra-julkaisu nro 3.

Hörkkö, Heli et al. 2010. Huolinta-alan käsikirja. Helsinki. Suomen huolintaliikkeiden liitto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, tehtävät ja itsenäinen projektityö.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti ja ammattimaisesti erilaisissa tilanteissa

3 Käyttää ja osaa soveltaa keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat

1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Osallistuminen kontaktiopetukseen, tehtävät, projektiraportti, tentti.
Numeerinen arviointi (0-5)


Takaisin