VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2014V

Liiketalouden koulutus (LT 2014V)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty ilta + monimuoto
Alku: 1.8.2014
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12345OP
 
TLTV0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT105
TLVP1100Opiskeluvalmiudet8
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
TLVP1103Työvälineohjelmat3
TLVP1200Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys15
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
TLVP1300Henkilöstö ja johtaminen18
TLVP1301Esimiesosaaminen5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TLVP1304Projektinhallinta4
TLVP1305Projektityö3
TLVP1400Viestintä12
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1402Työelämän ruotsi4
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
TLVP1500Tutkimusmenetelmät7
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
TLVP1502Tilastomatematiikka2
TLVP1503Tutkimustyön raportointi3
TLA1000Ammatilliset opinnot11
TLP0201Kansantalous3
TLP0501Talousmatematiikka3
TLP0502Finanssimatematiikka3
TLP0311Liike-elämän ruotsi2
TLA1200Yritystoiminta ja oikeusnormit16
TLA1201Yritysoikeus2
TLA1202Logistiikka4
TLA1204Yrityksen johtaminen3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallinta3
TLTP0401Vastuullinen liiketoiminta4
TLA1400Markkinointi12
TLA0204Asiakassuuntainen markkinointi5
TLA0202Markkinointilainsäädännön perusteet3
TLA0206Marketing Communication4
TLA1300Taloushallinto6
TLA0305Liikekirjanpidon perusteet ja käytäntö
 
TLS0000SUUNTAAVAT OPINNOT45
TLS3000Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto60
TLS3100Laskentatoimen ja verotuksen erityiskysymyksiä15
TLS3104Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös5
TLS3102Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä5
TLS3105Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu5
TLS3200Sisäinen laskentatoimi15
TLS3205Taloushallinnon tietojärjestelmäsovellukset5
TLS3206Yrityksen analysointi5
TLS3207Johdon laskentatoimi5
TLS3300Taloushallinnon erityisalueet15
TLS3307Konsernin tilinpäätös ja rahoitus5
TLS3311Yrityksen toiminnanohjaus - SAP5
TLS3309Palkkahallinto käytännössä5
TLS4000Oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehto - Inriktningsalternativ för justitieförvaltning60
TLS4200Rikos- ja prosessioikeus sekä ulosotto - Straff- och processrätt samt utsökning15
TLS4203Tietosuoja ja tietoturvallisuus3
TLS4212Straffrätt-Rikosoikeus3
TLS4214Prosessioikeus4
TLS4215Ulosotto5
TLS4400Yksityisoikeus15
TLS4401Yksityisoikeuden perusteet6
TLS4402Sopimusoikeuden perusteet3
TLS4405Perhe- ja perintöoikeus4
TLS4213Legal English2
TLS4500Hallinto-oikeus15
TLS4501Hallinto-oikeus3
TLS4504Julkisoikeus4
TLS4503Eurooppa-oikeus3
TLS4209Förvaltningsspråk2
TLS4302Virkamiesoikeus / Tjänstemannarätt3
 
TXX0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
TLS2401Energiajärjestelmät5
TLS2402Energia-alan ympäristövastuut5
TLS2403Hankeharjoitus5
 
TXH0000HARJOITTELU30
 
TKO0000OPINNÄYTETYÖ15