VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 1 > Materiaalit (IKTA2704)

Materiaalit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2704
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hirvonen, Osku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3009KT2023-1, KT2023-1A, KT2023-1B, KT2023-1C, KT2023-1D8.1.2024 – 28.4.2024Osku HirvonenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3010KT2023V-1A, KT2023V-1B25.8.2023 – 17.12.2023Osku HirvonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan koneenrakennuksessa käytettävät tavanomaisimmat materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä
pystyy valitsemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisen materiaalin suunniteltavaan kohteeseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h
- työjärjestyksessä 55h
- itsenäistä opiskelua 80h

Sisältö

Teräkset, valuraudat, muut metalliset rakenneaineet, kumit, muovit ja keraamit ja komposiitit.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja laboraatiot

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti ja laboraatiot


Takaisin