VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 1 > Koneenpiirustus (IKTA2502)

Koneenpiirustus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2502
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Leppämäki, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010KT2023-1, KT2023-1A, KT2023-1B, KT2023-1C, KT2023-1D28.8.2023 – 15.12.2023Petri SaariSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3011KT2023V-1, KT2023V-1A, KT2023V-1B8.1.2024 – 28.4.2024Petri SaariSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii teknisen piirtämisen ja piirustusten merkityksen. Hän ymmärtää teknisiä piirustuksia ja kaavioesityksiä sekä harjaantuu piirtämään ja mitoittamaan tavanomaisia piirustuksia huomioiden valmistustekniikan vaatimukset.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 133h, josta lähiopetusta on 55 h ja itsenäistä työskentelyä 78 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Teknillisen piirustuksen yleiset perusteet ja merkitys, kappaleen kuvaaminen, mitoitus, toleranssit ja pintamerkit, kokoonpanot, kaaviopiirtäminen ja hitsauspiirustukset. Piirustusten tekeminen 3D mallista.

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama verkkomateriaali
A.Pere. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluja varten.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, harjoitustyö ja tentti


Takaisin