VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 1 > Mekaniikka ja lämpöfysiikka (IK00BE75)

Mekaniikka ja lämpöfysiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BE75
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3013YT2023-1, YT2023-1A, YT2023-1B8.1.2024 – 27.4.2024Onni PyhälahtiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3017ET2023-1, ET2023-1A, ET2023-1B1.1.2024 – 27.4.2024Onni PyhälahtiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3018KT2023-1, KT2023-1A, KT2023-1B, KT2023-1C, KT2023-1D8.1.2024 – 27.4.2024Elena KuismaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3019KT2023V-1, KT2023V-1A, KT2023V-1B8.1.2024 – 16.6.2024Lassi LillebergSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3020EY2023V-1, EY2023V-1A, EY2023V-1B8.1.2024 – 25.5.2024Onni PyhälahtiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee klassisen mekaniikan peruskäsitteet, ymmärtää Newtonin lakien ja mekaniikan säilymislakien fysikaalisen sisällön sekä osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa laskea virtausmekaniikkaan, lämpölaajenemiseen, lämpöenergiaan ja lämmön leviämiseen liittyviä käytännön tehtäviä. Opiskelijalle muodostuu yleisnäkemys fysiikasta tieteenä. Teoreettisen tietämyksen lisäksi opiskelija oppii tekemään kokeellista tutkimusta laboratorioympäristössä. Hän oppii kirjaamaan mittaustulokset loogisesti ja pystyy analysoimaan mittaamansa arvot laskennallisesti. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan mittaustulostensa tarkkuutta ja ymmärtää suhtautua tuloksiin kriittisesti.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 133h. Kokonaistyömäärä jakautuu seuraavasti: 50 h lukujärjestyksen mukaista opiskelua ja 83 h opiskelijan itsenäistä työskentelyä.
Oman oppimisen arviointi 1h.

Sisältö

Liikeoppi eli kinematiikka (paikka, aika, nopeus, kiihtyvyys), voimaoppi eli dynamiikka (Newtonin I, II ja III laki), kitka, työ, teho, energia, ympyrä- ja pyörimisliike. Kimmoisuus. Paine, virtausdynamiikka, lämpölaajeneminen, lämpöenergia, lämmön siirtyminen.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Jukka Tuohi: "Momentti 1, Insinöörifysiikka", Otava. Seppo Mäkinen: VirtuaaliAnkka.exe, VAMK.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitukset.

Tehtyjen laskuharjoitustehtävien lukumäärä vaikuttaa arvosanaan.


Takaisin