VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 1 > Energiatekniikan prosessit (IEYX1001)

Energiatekniikan prosessit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX1001
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3020ET2023-1, ET2023-1A, ET2023-1B, YT2023-1, YT2023-1A, YT2023-1B8.1.2024 – 28.4.2024Marko RantasaloSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3021KT2023-1, KT2023-1A, KT2023-1B, KT2023-1C, KT2023-1D8.1.2024 – 27.4.2024Marko RantasaloSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3022KT2023V-1, KT2023V-1A, KT2023V-1B8.1.2024 – 26.5.2024Mikko PieskäSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3023EY2023V-1A, EY2023V-1B25.8.2023 – 17.12.2023Mikko PieskäSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri energiantuotantomuotojen toimintaperiaatteet. Opiskelijalla on myös perus ymmärrys energianvarastoinnista. Hän tietää tuotantokustannusten muodostumisen perusteet ja pystyy osallistumaan asiaan liittyvään ajankohtaiseen keskusteluun.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 53 h
- itsenäistä opiskelua 82 h
- Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Ensisijaisesti sähköntuotantoon keskittyvien voimalaitostyyppien toimintaperiaatteet ja niiden prosessikuvaukset perustasolla.

Opiskelumateriaali

Huhtinen-Korhonen-Pimiä-Urpalainen: Voimalaitostekniikka. Opetushallitus 2013.
Muu opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, arvioitavat harjoitukset.


Takaisin