VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023 > Vuosi 2 > Koneenelimet (IKTA2506)

Koneenelimet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2506
OPS: KT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Leppämäki, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010KT2023-2A, KT2023-2B, KT2023-2C, KT2023-2D6.1.2025 – 27.4.2025Petri SaariSuomi29.11.2024 – 9.1.2025
3011KT2023V-2A, KT2023V-2B7.1.2025 – 17.5.2025Petri SaariSuomi1.12.2024 – 13.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koneenosien toimintaa, tuntee erilaisia rakennevaihtoehtoja ja käyttökohteita sekä osaa suorittaa tavallisimpien koneenelinten mitoituksia, laskentaa ja valintoja.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h
- työjärjestyksessä 55h
- itsenäistä opiskelua 80h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Materiaalit, Statiikka ja lujuusoppi

Sisältö

Liitokset, staattisesti kuormitettujen hitsaus- ja ruuviliitosten sekä väsyttävästi kuormitetun laskennan perusteet. Muoto- ja kitkasulkeiset liitokset. Joustavat liitokset liittyen tärinään/värähtelyyyn, vaimentimien valinta. Laakerit, vierintä- ja liukulaakerin toiminta ja valintakriteerit. Muoto- ja kitkasulkeisten lenkkivaihteiden toiminta- ja valintaperusteet. Lineaariliikkeen komponentit. Vaihdemoottorin rakenne, toiminta ja valinta.

Opiskelumateriaali

Opettaja ilmoittaa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti ja jatkuva näyttö


Takaisin