VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023 > Vuosi 4 > Edistyneet suunnittelumenetelmät (IK00BF03)

Edistyneet suunnittelumenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BF03
OPS: KT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Leppämäki, Jani
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää ajanmukaisia suunnittelumenetelmiä. Hän tunnistaa eri valmistus- ja kokoonpanomenetelmien vaatimukset tuotteiden ja komponenttien suunnittelussa. Hän ymmärtää komponenttien optimoinnin perusteet.

Sisältö

DFM: Valmistuksen ottaminen huomioon suunnittelussa: ohutlevyt, koneistus- ja valukappaleet, lisäävä valmistus.
DFMA(A): Kokoonpanon ja automatiikan asettamat vaatimukset tuotteen suunnittelussa. Komponenttien optimointimenetelmät ja niiden käyttö.
DFAM: Komponenttien suunnittelu ja optimointi lisäävää valmistusta varten.


Takaisin