VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023 > Vuosi 3 > Simulointi koneensuunnittelussa (IK00BF01)

Simulointi koneensuunnittelussa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BF01
OPS: KT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Leppämäki, Jani
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee simuloinnin ja optimoinnin merkityksen teknillisessä ongelmanratkaisussa osana tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessia. Opiskelija osaa muodostaa simulointi- ja optimointimallin suunnittelun tavoitteista, muuttujista ja rajoitteista valituilla konetekniikan sovellusalueilla. Opiskelija osaa käyttää tyypillistä simulointiohjelmistoa simulointi- ja optimointimallien muodostamisessa ja ratkaisussa sekä ymmärtää simuloinnin mahdollisuudet kustannus- ja resurssitehokkaiden ratkaisujen tuottamisessa.

Sisältö

Valitun simulointiohjelman (esim. NX Advanced FEM) käyttöliittymän perusteet ja ohjelmointiympäristö. Simulointi- ja optimointimallin muodostaminen valitulla simulointiohjelmalla, lähtien suunnittelun tavoitteista, muuttujista ja rajoitteista. Simulointiharjoituksia valitun simulointiohjelman (esim. NX Nastran & NX Flow) ympäristöissä. Opintojakso sisältää ratkaisujen arviointia myös materiaali- ja kustannustehokkuuden näkökulmista.


Takaisin