VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 4 > Robottitekniikka (IKTS5302)

Robottitekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS5302
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Billing, Mika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3002KT2021-4A2.9.2024 – 21.12.2024Mika BillingSuomi
3003KT2021V-4A30.8.2024 – 21.12.2024Mika BillingSuomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa robotiikkaan liittyviä projekteja. Aiheena voi olla robottisolun suunnittelu, simulointi ja etäohjaus, tarttujien suunnittelu jne. Lähtökohtana on soveltaa jo omaksuttua tietoa ja etsiä sovelluskohteen vaatimaa uutta tietoa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60h
- mistä itsenäistä opiskelua:70 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan suunnitteluprojektina, joka tehdään ryhmätyönä. Suunnittelun yksityiskohtia ovat mekaaniset rakenteet, komponentit, toimilaitteet, turvallisuus, anturointi ja ohjaustekniikka. Suunnittelussa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon valmistajien komponenttikirjastoja tai simulointiohjelmistoja. Lopputuloksena esitetään raportti missä työ kuvataan vaihe vaiheelta saavutettuine tuloksineen.

Opiskelumateriaali

Projektiin soveltuva materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu projektityöskentely.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Arvosana muodostuu jatkuvasta näytöstä ja harjoitustyöstä.


Takaisin