VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 4 > Simultaanisuunnittelu ja projektinhallinta (IKTS5103)

Simultaanisuunnittelu ja projektinhallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS5103
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3008KT2021-4A2.9.2024 – 22.12.2024Jani Leppämäki, Sami ElomaaSuomi
3009KT2021V-4, KT2021V-4A30.8.2024 – 21.12.2024Jani Leppämäki, Sami ElomaaSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa ja käyttää teknistä tietoa suunnittelun eri vaiheissa: konseptointi, suunnittelu, lujuuslaskelmat ja analyysit, valmistuksen ja kokoonpanon suunnittelu sekä NC- ohjelmointi. Hän ymmärtää projektityöskentelyn ja tiedonhallinnan merkityksen suunnittelussa. Opiskelija osaa ottaa huomioon valmistettavuuden ja kokoonpanon vaatimukset suunnittelussa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKTA2501 3D-Modeling and Product Lifecycyle Management

Sisältö

Samanaikaisen suunnittelun edut ja tarve. Simultaanisuunnittelun menetelmät, käyttöönotto ja toteuttaminen. Tiedon kulku suunnitteluprojektissa ja projektinhallinta. Tuotesuunnitteluharjoitus ryhmissä.
Yritysvierailut.

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali projektin aiheesta.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt, suunnitteluprojekti.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti soveltaa asiaa ja kehittää uusia ratkaisumalleja
3: Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa opintojakson asioita
1: Opiskelija osaa jonkin verran käyttää opintojaksolla oppimaansa

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, arvosana määräytyy ryhmäsuunnitteluharjoituksen toteutuksen ja raporttien perusteella.


Takaisin