VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 3 > Automaatiojärjestelmät (IKTS2213)

Automaatiojärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS2213
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rantasalo, Marko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2021-3A8.1.2024 – 30.4.2024Juho PölönenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3002KT2021V-3, KT2021V-3A8.1.2024 – 30.4.2024Juho PölönenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laajempien automaatiojärjestelmien rakenteen ja toteutustavat niin energiateollisuuden, kuin muunkin teollisuuden- ja tehokkaampia ja laajempia automaatiojärjestelmiä käyttävien laitosten kannalta tarkasteltuna.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKA0608 Koneautomaatio 2

Sisältö

Kurssilla syvennetään logiikkaosaamista mm. tehokkaampien logiikkajärjestelmien ja analogiasignaalien käsittelyn kautta ja tarkastellaan logiikkaohjaukseen liitettävien älykkäiden anturien ja toimilaitteiden lisäksi ohjaus-, säätö- ja automaatiokokonaisuuksia, mm. servo- ja proportionaalijärjestelmien muodossa.

Opiskelumateriaali

Opettajan antama oppi- ja harjoitusmateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- luennot
- harjoitustyöt
- laboratorioharjoitukset

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti ja arvioidut harjoitustyöt


Takaisin