VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 1 > Materiaalit (IKTA2704)

Materiaalit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2704
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hirvonen, Osku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002KT2021-1A, KT2021-1B, KT2021-1C, KT2021-1D3.8.2021 – 31.12.2021Osku HirvonenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3003KT2021V-1A, KT2021V-1B2.8.2021 – 31.12.2021Osku HirvonenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan koneenrakennuksessa käytettävät tavanomaisimmat materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä
pystyy valitsemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisen materiaalin suunniteltavaan kohteeseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h
- työjärjestyksessä 55h
- itsenäistä opiskelua 80h

Sisältö

Teräkset, valuraudat, muut metalliset rakenneaineet, kumit, muovit ja keraamit ja komposiitit.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja laboraatiot

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti ja laboraatiot


Takaisin