VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 1 > Koneenpiirustus (IKTA2502)

Koneenpiirustus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2502
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Leppämäki, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003KT2021-1A, KT2021-1B, KT2021-1C, KT2021-1D1.8.2021 – 31.12.2021Jani LeppämäkiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004KT2021V-1A, KT2021V-1B1.1.2022 – 1.5.2022Shekhar SatputeSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii teknisen piirtämisen ja piirustusten merkityksen. Hän ymmärtää teknisiä piirustuksia ja kaavioesityksiä sekä harjaantuu piirtämään ja mitoittamaan tavanomaisia piirustuksia huomioiden valmistustekniikan vaatimukset.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 133h, josta lähiopetusta on 55 h ja itsenäistä työskentelyä 78 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Teknillisen piirustuksen yleiset perusteet ja merkitys, kappaleen kuvaaminen, mitoitus, toleranssit ja pintamerkit, kokoonpanot, kaaviopiirtäminen ja hitsauspiirustukset. Piirustusten tekeminen 3D mallista.

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama verkkomateriaali
A.Pere. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluja varten.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, harjoitustyö ja tentti


Takaisin