VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 1 > Koneautomaatio 1 (IKA0607)

Koneautomaatio 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKA0607
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hirvonen, Osku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003KT2021-1A, KT2021-1B, KT2021-1C, KT2021-1D1.1.2022 – 30.4.2022Juho PölönenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004KT2021V-1A, KT2021V-1B1.1.2022 – 9.5.2022Juho PölönenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat oppivat perusteet koneautomaatiosta
- Järjestelmät
- Toimilaitteet
- Kytkennät
- Mitoitus

Opiskelija osaa valita sähkölaitteita tavallisimpiin koneautomaation sovelluksiin ja ymmärtää sähköenergian vaikutukset. Hän osaa lukea ja ymmärtää sähköpiirikaavioita. Opiskelija osaa käyttää yleismittaria. Hän hallitsee myös sähkötyöt, jotka saa tehdä itse.

Opiskelija tuntee pneumatiikan ja hydrauliikan tyypillisimmät sovelluskohteet, tärkeimmät komponentit ja piirikaaviot sekä osaa suunnitella peruspneumatiikan ja -hydrauliikan järjestelmiä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h

Sisältö

Pneumatiikkajärjestelmät, komponentit, kytkennät ja mitoitus
Hydrauliikkajärjestelmät ja komponentit
Sähkötekniikan perusteet, peruskomponentit, kytkennät ja mitoitus
Sähkökaavioiden lukeminen
Edellisten piirrosmerkit

Opiskelumateriaali

- Opettajan luentomateriaali
- Muu jaettava materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- luennot
- harjoitustyöt
- laboratorioharjoitukset

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Luennot, harjoitukset ja tentti.


Takaisin