VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 3 > Robotiikka (IKA0405)

Robotiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKA0405
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Billing, Mika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007KT2022-2A, KT2022-2B, KT2022-2C, KT2022-2D8.1.2024 – 28.4.2024Sami ElomaaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3008KT2021V-3A, KT2021V-3B25.8.2023 – 17.12.2023Sami ElomaaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy teollisuusrobottien tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön ja ohjelmointiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKA0404 Koneautomaatio

Sisältö

Teollisuusrobottien toteutustavat ja rakenteet; turvallisuus; käyttökohteet ja oheislaitteet; ohjelmointi ja simulointi.

Opiskelumateriaali

Suomen Robotiikkayhdistys. Robotiikka, Talentum.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja ja laboratorioharjoituksia.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti, laboratorioharjoitukset.


Takaisin