VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 4 > Tuotannon ohjaus ja kunnossapito (IK00BF00)

Tuotannon ohjaus ja kunnossapito

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BF00
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Elomaa, Sami
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003KT2021V-4, KT2021V-4A30.8.2024 – 21.12.2024Sami ElomaaSuomi 
3004KT2022-3A, KT2022-3C7.1.2025 – 30.4.2025Sami ElomaaSuomi1.12.2024 – 13.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Tuotannonohjauksen ja kunnossapidon perusteet. Opiskelija tuntee modernit tuotannonohjauksen ja kunnossapidon menetelmät ja järjestelmät sekä oppii ottamaan huomioon niiden vaatimukset tuotteiden valmistusprosesseissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatilliset perusopinnot

Sisältö

Tuotantotavat, tehdaslayout, materiaalien ja varastojen hallinta, kapasiteetin hallinta, tuotannon mittaaminen, tuottavuus, tilaus-toimitusprosessi, läpimenoaika, Lean-periaatteet, käyttöaste ja käytettävyys, käyttövarmuus, varaosien hallinta, korjaavan, parantavan ja ehkäisevän kunnossapidon käytännöt

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali moodlessa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti, tuntityöskentely ja harjoitukset


Takaisin