VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 1 > Kemia (IK00BE77)

Kemia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BE77
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Heiska, Juho
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001ET2021-1A, ET2021-1B, ET2021-1C, ET2021-1D1.8.2021 – 31.12.2021Juho HeiskaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3002KT2021-1A, KT2021-1B, KT2021-1C, KT2021-1D1.1.2022 – 30.4.2022Juho Heiska, Maarit Mäkelä, Riitta NiemeläSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3003YT2021-1A, YT2021-1B, YT2021-1C, YT2021-1D1.8.2021 – 31.12.2021Juho HeiskaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004KT2021V-1A, KT2021V-1B1.1.2022 – 10.5.2022Juho Heiska, Sanna KangasvieriSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005ET2021V-1A, ET2021V-1B, YT2021V-1A, YT2021V-1B3.8.2021 – 7.3.2022Juho HeiskaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Lähes kaikki insinöörit tarvitsevat kemian perustietoja työuransa aikana. Esimerkiksi useimmat materiaalivalinnat ja korroosionesto perustuvat kemian ymmärtämiseen, samoin polttoaineiden valmistus ja käyttö. Esimiehenä toimiva insinööri on vastuussa myös työturvallisuudesta kemiallisine riskeineen.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää jaksollisen järjestelmän, tuntee aineiden luokittelua sekä kemian peruskäsitteitä. Opiskelija tuntee kemiallisiin reaktioihin ja ilmiöihin liittyvät mekanismit, sekä kykenee ratkaisemaan kurssin aihealueisiin liittyviä tehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 53 h
- itsenäistä opiskelua 82 h
- Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Aineen rakenne, olomuodot, ainemäärän käsite, kemiallinen reaktio, liuos- ja sähkökemian peruskäsitteet. Arkipäivän ilmiöihin ja ympäristöön liittyviä kemian sovellutuksia.

Opiskelumateriaali

Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: Tekniikan kemia 14-15., Edita 2019

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, arvioitavat harjoitukset.


Takaisin