VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 3 > Kestävä kehitys ja kiertotalous (IEYX1004)

Kestävä kehitys ja kiertotalous

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX1004
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007KT2021-3A, KT2021-3B, KT2021-3C29.8.2023 – 17.12.2023Osku HirvonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008ET2021-3A, ET2021-3B28.8.2023 – 17.12.2023Tiina Rinta-RahkoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3009YT2021-3, YT2021-3A, YT2021-3B28.8.2023 – 17.12.2023Tiina Rinta-RahkoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3010ET2021V-3A, ET2021V-3B, YT2021V-3A, YT2021V-3B22.8.2023 – 31.12.2023Tiina Rinta-RahkoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3011KT2021V-3A, KT2021V-3B25.8.2023 – 17.12.2023Osku HirvonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet sekä merkitykset globaalisti. Hän ymmärtää kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteet tämän hetken ja tulevaisuuden yhteiskunnassa sekä globaalit syyt kestävän kehityksen ja kiertotalouden takana.

Opiskelija osaa kiertotalouden liiketoimintamallit sekä kestävän kehityksen osa-alueet. Opiskelija osaa soveltaa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja liiketoiminnassa.

Sisältö

Resurssien niukkuus. Kestävän kehityksen osa-alueet.
Kiertotalous ja sen liiketoimintamallit. Kiertotalous ja kestävä kehitys käytännön liiketoiminnassa.

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali, Sitran kiertotalousjulkaisut.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityö toimeksiantajan aiheesta.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat.
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Projektityö, projektin hallinta, itsearviointi, ryhmäarviointi.


Takaisin