VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2016

Konetekniikan koulutus (KT 2016)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2016
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IKT10000PERUSOPINNOT135
IKT11000Yleiset perusopinnot70
IKT11110Opinnot ja perusvalmiudet10
IKTP0101Johdatus koneinsinööriopintoihin2
IKTP0108Konetekniikan IT sovellukset3
IKTA0106Konealan työturvallisuus2
IKTP0104Projektityöskentely3
IKT11300Kielet ja viestintä15
IKTP0201Tiedottava viestintä2
IKTP0205Tekniikan englanti 13
IKTP0206Tekniikan englanti 22
IKTP0504Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
IKTP0207Työelämän ruotsi5
IKT11120Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1121Leading People and Production5
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
IKT11500Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IKTP0110Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IKTP0307Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IKTP0111Differentiaalilaskenta2
IKTP0112Integraalilaskenta2
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
IKT11600Luonnontieteet15
IKTP0309Mekaniikka3
IKTP0306Sähkö ja magnetismi3
IKTP0406Lämpö- ja aaltofysiikka3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
IKTP0107Energiatuotannon kemia3
IKT12000Ammatilliset perusopinnot65
IKT12400Opiskelijaprojektit15
IKTA2401Purku- ja kokoonpanoprojekti5
IKTA2402Gearbox Project5
IKTA2403Tuotekehitys5
IKT12500Koneen suunnittelu ja tuotekehitys20
IKTA25013D Modeling and Product Lifecycle Management5
IKTA2502Koneenpiirustus5
IKTA2503Statiikka ja lujuusoppi5
IKTA2504Koneturvallisuus ja CE-merkintä2
IKTA2505Koneenelimet3
IKT12600Energiatekniikka5
IKTA2601Energiatekniikka 12
IKTA0605Energiatekniikka 23
IKT12700Valmistustekniikka10
IKTA2701Konepajatekniset mittaukset3
IKTA2702Materiaalit2
IKTA27033D CAM Programming5
IKT12800Mekatroniikka15
IKTA2801Mechanical Automation 15
IKA0608Koneautomaatio 25
IKTA2803Robotics5
 
IKT20000SUUNTAAVAT OPINNOT45
IKTS5000Tuote- ja tuotantoinnovaatiot45
IKTS5100Suunnittelu15
IKTS11173D-tuotesuunnittelu5
IKTS5101Lujuusopin jatkokurssi5
IKTS1118Simultaanisuunnittelu5
IKTS5200Valmistus15
IKTS5201Valmistusteknologiat5
IKTS1115Konstruktiotekniikka DFMAA5
IKTS11193D-tuoteprojekti5
IKTS5300Automaatio15
IKTS5301Automaattinen kokoonpano5
IKTS2213Automaatiojärjestelmät5
IKTS5302Robottitekniikka5
IKTS6000Process and Project Management45
IKTS6100Toiminnan kehittäminen15
IKTS6101Investments and Project Finance5
IXS4201Yrityksen suunnittelu ja kehittäminen5
IKTS6102Special Aspects in Project and Process Management5
IKTS6200Sustainable Energy Management15
IKTS4102Project Marketing5
IKTS4109Cost Management in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
IKTS6300Projektitoiminta15
IKTS2106Projektin toteutuksen ohjaus ja seuranta5
IKTS2111Workshop in International Projects5
IKTS4111Project in Energy Systems5
 
IKT30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
IXV0075Polttomoottoritekniikka5
 
IKT40000HARJOITTELU30
 
IKT50000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö