VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2015EM > Vuosi 1 > Work Safety in Mechanical Engineering (IMEP0107)

Work Safety in Mechanical Engineering

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IMEP0107
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2015EM
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2015-2016)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Mäkelä, Reijo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

The student will become aware of the importance of occupational safety and know the operative methods for maintaining and developing the safety at the workplace, obtain the certaficate of occupational safety and first aid at emergency.

Opiskelijan työmäärä

Total work load of the student 54 h, of which
- scheduled studies 38 h
- autonomous studies 16 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Not required

Sisältö

Central regulations of occupational safety. Occupational safety in a shared workplace. Identifying hazards, estimating the risk levels as well as preventing accidents and work-related illnesses . General safety rules of the workplace as well as most common risk factors and their elimination. Readyness to handle accidents and knowledge of emergency operations .

Opiskelumateriaali

· Eila Riikonen ym, Työsuojelun perusteet, Työterveyslaitos, 2003
· Occupational Safety Training material, the Centre for Occupational Safety, 1/2004
· Hätäensiapukorttimateriaali SPR
· Työturvallisuuslaki N:o 738/2002. http://www.finlex.fi

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lectures and exercises

Arviointikriteerit

Accepted/Failed

Arviointimenetelmät

Examinations


Takaisin