VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Information Technology (IT) > 2020 > Vuosi 3 > Windows Programming (IITS2003)

Windows Programming

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IITS2003
OPS: IT 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Moghadampour, Ghodrat
Opetuskieli: Englanti

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004IT2020-3, IT2020-3A, IT2020-3B9.1.2023 – 29.4.2023Harri Lehtinen, Quoc NguyenEnglanti1.12.2022 – 9.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

The student will learn the fundaments of the Windows programming language as well as how to build interactive GUI applications, which are capable of communicating with files and databases. After the course the student will be able to build demanding Windows applications using the course programming language.

Opiskelijan työmäärä

135 h, which contains 70 h of scheduled contact studies.
The assessment of student’s own learning 1 h is included in contact lessons.

Sisältö

Fundamentals and interesting features of the course programming language, GUI components, event handling, File I/O, XML processing, database communication.

Opiskelumateriaali

Leacture notes on the portal.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lectures, exercises.

Arviointikriteerit

Grade 5: Student is capable of applying learnt knowledge and skills in a creative way.
Grade 3: Student is capable of applying basic knowledge and skills to solve typical problems of the field.
Grade 1: Student has very basic knowledge about the course contents.

Arviointimenetelmät

Assignments, an examination, a project work.


Takaisin