VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Ohjelmoitavat logiikat (IST5004) > 2023-2024

Ohjelmoitavat logiikat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST5004
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3014SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E, VY-38.1.2024 – 30.4.2024Juha NieminenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

The learning outcomes of the course are:


Opintojakson osaamistavoitteet ovat:
Opiskelija osaa toteuttaa logiikkajärjestelmällä pienten prosessien ohjaukset ja säädöt.
Opiskelija hallitsee valvomosovellusten ja automaatiosekvenssien toteuttamisen.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua on 50 h ja itsenäistä opiskelua 85 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

- Ohjelmoinnin perusteet

Sisältö

Opintojakson pääsisältö on:
Opiskelija tutustuu automaatiojärjestelmän rakenteeseen ja toimintaperiaatteeseen
Opiskelija perehtyy toimilaitteiden toiminta- ja ohjausperiaatteisiin sekä niiden automaatiojärjestelmään liittämiseen
Opiskelija tutustuu säätötekniikan perusteisiin
Opiskelija tutustuu automaatiosekvenssien toteuttamiseen
Opiskelija tutustuu valvomosovellusten toteuttamiseen
Opiskelija toteuttaa logiikkajärjestelmällä pienten prosessien ohjaukset, säädöt ja valvonnan.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

PC-luokka- ja laboraatio-opetus sekä itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

- Tentti tai aihepiirikokeet
- Harjoitustyöt ja laboraatiot
- Tuntiaktiivisuus


Takaisin