VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Ohjelmoinnin perusteet (IST5003) > 2023-2024

Ohjelmoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST5003
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3008SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E28.8.2023 – 16.12.2023Juha NieminenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa tuottaa ohjelmia sähköteknisten laitteiden ohjauksiin, opiskelija osaa soveltaa sekä lohko- että lausekielistä ohjelmointia IEC61131-3 mukaisesti ja opiskelija osaa soveltaa olio-ohjelmointia laiteohjauksissa.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Sisältö

Opiskelija tutustuu ohjelmoitavan logiikan toimintaperiaatteeseen ja sen tarjoamaan ohjelmointiympäristöön. Opiskelija tutustuu sekä lohko- että lausekieliseen ohjelmointiin automaatioympäristössä. Opiskelija tutustuu toimilaiteohjausten perusperiaatteisiin ja osaa soveltaa ohjauksiin olio-ohjelmointia.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

PC-luokka- ja laboratorio-opetus sekä itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, harjoitustyöt ja laboratorioharjoitukset, tuntiaktiivisuus.


Takaisin