VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu (IST4005) > 2021-2022

Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST4005
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D28.2.2022 – 1.5.2022Matti NiskalaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tietokoneissa toimiviin teknisen - ja sähköteknisen suunnittelun kaupallisiin CAD-järjestelmiin, niiden ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erilaisten yksinkertaisten rakennuksen sähköpiirustusten laatimiseen CAD-ohjelmilla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 26 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST3004 Sähköalan piirustukset tai SATE1070 Tekninen piirtäminen.

Sisältö

Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja piirtämään rakennusten sähköpiirustuksia ja suorittamaan valaistusvoimakkuuslaskelmia tietokoneavusteisen laskentajärjestelmän avulla. Samalla perehdytään CAD-järjestelmien toimintoihin.

Opiskelumateriaali

St-kortisto, opettajan luoma materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattuja harjoituksia jatkuvan palautteen periaatteella CAD-opetustilassa.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Koe ja harjoitustöiden arviointi.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin