VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Toinen kotimainen kieli ruotsi (IST4003) > 2021-2022

Toinen kotimainen kieli ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST4003
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2021 / TT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 / 3 (2021-2022)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TT2019-3A, TT2019-3B23.8.2021 – 19.12.2021Katariina SavolainenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D3.1.2022 – 1.5.2022Katariina SavolainenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen 6.6.2003/424 mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Tavoitetaso CEFR B1 (-C1 VY).

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lähiopetusta VAMKissa 70 h ja 20 h + 36 h yliopistolla.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen ruotsin oppimäärä (VAMK). Yliopistolla: lukion A-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e, m tai c) tai lukion B-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e tai m) tai vastaavat tiedot ja hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa opintojaksolle Ruotsin kielen kertauskurssi KRUO.0010 (2 op). Kertauskurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi ilmoittautua kurssille Toinen kotimainen kieli ruotsi (3 op).

Sisältö

Työelämässä tarvittavan suullisen ja kirjallisen taidon harjoittelua. Työelämän tilanteiden ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Tekniikan tekstejä ja sanastoa.

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana sekä asteikolla 1−5/hylätty että kieliasetuksen mukainen toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito asteikolla tyydyttävä (1−3)/ hyvä (4−5) / hylätty.
Arvosana 5: Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielen käytössään ei ole juurikaan puutteita.
Arvosana 3: Opiskelija selviää melko hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet tuottavat vaikeuksia.
Arvosana 1: Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä.

Arviointimenetelmät

Kirjalliset kokeet ja esitelmät, henkilökohtaiset haastattelut, suullinen tentti. Kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen. Läsnäolovelvollisuus VAMKissa 80 % ja yliopistolla 100 %, edellyttää aktiivista osallistumista opetustilanteisiin. Vaasan yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojakso VAMKissa, ja VAMKin opiskelijat voivat suorittaa opintojakson Vaasan yliopistossa.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK/VY


Takaisin