VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Moottorikäynnistimen toteutus -projekti (IST3006) > 2021-2022

Moottorikäynnistimen toteutus -projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST3006
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Västi, Mikko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D31.1.2022 – 1.5.2022Juha NieminenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Projekti on pohjana ohjelmoitavien logiikkojen-, relesuojausten- ja sähkönkäytön opinnoille. Opiskelija perehtyy moottorilähdön rakentamisen yhteydessä sähkölaitteiden rakentamiseen liittyviin määräyksiin ja teknillisiin näkökohtiin.
Samanaikaisesti järjestetään opintojakso sähköalan piirustukset, joten teoriassa käsiteltävät asiat voidaan heti laboratoriossa konkretisoida.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 56 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Juonteen opinnoista erityisesti sähköalan piirustukset ja sähkömittaustekniikka. Laboratoriotyöskentelyyn ei voi osallistua ilman työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus kurssia.

Sisältö

Projektissa tutustutaan aluksi sähkömekaanisen releen ja kontaktorin ohjaukseen ja käyttöön ohjauskytkennöissä. Ohjaus- ja päävirtapiirien johdotuksen ja koestamisen edetessä rakennetaan moottorilähtökeskus, joka varustetaan painonappiohjauksella.
Standardinmukaisen moottorilähdön pää- ja ohjauspiirikaavio on sama kuin sähköalan piirustukset opintojakson teoriatunneilla. Toimintakoestuksen aikana tehdään mittauksia ja pyöritetään moottoria. Koestamisen jälkeen moottorilähtökeskuksen kytkentä muutetaan toimimaan ohjelmoitavan logiikan avulla.
Käydään läpi ohjelmoitavan logiikan rakennetta ja ohjelmointia sekä tehdään ohjelmointiharjoituksia. Toimintakoestuksen aikana varmistetaan ohjelmallisen toiminnan muutos johdotetun kytkennän pysyessä muuttumattomana.

Opiskelumateriaali

• Laboratorio-ohje
• TB-ohjeet
• Sähköalan piirustukset
• Sähkömittaustekniikka kurssien oppimateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Learning by doing.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä
Arvosana 3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
Arvosana 1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

• Kustannuslaskennan raportin arviointi
• Piirustusten laadun arviointi ja ryhmätyöskentely moottorilähdön kokoamisvaiheessa


Takaisin