VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Projektitoiminta (IST3005) > 2021-2022

Projektitoiminta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST3005
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2021 / TT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 / 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
3003TT2019-3A, TT2019-3B3.1.2022 – 1.5.2022Suomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D3.1.2022 – 27.2.2022Suomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää projektitoimintaan liittyvät olennaiset käsitteet, hän osaa kuvata projektinhallintaan liittyvät tietotarpeet ja miten näitä tietoja hankitaan ja hyödynnetään, kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman.

Opiskelijan työmäärä

81 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Projektikäsitteistö, yksittäisen projektin suunnittelu ja hallinta. Projektisuunnitelman laatiminen, aikaohjaus, resurssiohjaus, projektin talous ja hinnoitus, poikkeamien taloudellinen hallinta, projektin laadunvarmistus ja riskien hallinta, moniprojektiympäristö, monen yrityksen projektit, asiakkaan ja toimittajan projektien yhteen sovittaminen, projektoivien yritysten verkko ja verkon hallinta, projektikulttuurit, globaali organisaatio.

Opiskelumateriaali

Pelin, Risto (2009): Projektihallinnan käsikirja (sekä uudemmat että vanhemmat painokset käyvät) sekä opettajan materiaali (Moodlessa), Moodlen kurssiavain on "projektisuunnitelma”.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkkotyöskentely, voidaan suorittaa ympäri lukuvuoden.

Arviointikriteerit

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota projektin toteutukseen, dokumentointiin ja esittämiseen.
Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan opintojaksolla käsitellyistä aiheista ja hän kykenee soveltamaan oppimaansa itsenäisesti.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää opintojakson keskeiset sisällöt ja hän kykenee soveltamaan oppimaansa.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää opintojakson perustason sisällöt ja hän kykenee soveltamaan oppimaansa.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyö.


Takaisin