VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Mittaustekniikan projekti (IST2007) > 2021-2022

Mittaustekniikan projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST2007
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Ahvonen, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D3.1.2022 – 27.2.2022Jani Ahvonen, Santiago Chavez VegaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Mittaustekniikan projektissa opiskelija itsenäistä tiedonhakua ja soveltaa sitä elektroniikkalaitteen iteratiiviseen suunnittelu ja valmistusprojektiin. Opiskelija oppii sähkötekniikkaan liittyviä sähköteknisiä taitoja ja niiden soveltamista mittalaitteen suunnittelussa, toteutuksessa, testauksessa ja dokumentoinnissa. Projektissa opiskelija oppii myös ryhmätyöskentelyä, raportin kirjoittamisen käytäntöjä ja toimistosovellusten käyttämistä.

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 28 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Elektroniikan perusteet
Tekniikan viestintä
Tietokone opiskeluvälineenä

Sisältö

• Tiedonhaun mentelmät
• Iteratiivinen tuotekehitys
• Mittalaitteen toiminnallinen suunnittelu
• Anturitekniikka ja komponenttien valinta
• Piirilevyn suunnittelu ja kokoaminen
• Testausmenetelmät
• Dokumentointi- ja raportointikäytännöt

Opiskelumateriaali

• Juonteen opintojaksoilla käytetty oppimateriaali sekä projektiin liittyvä oppimateriaali
• Opettajan toimittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely ja tutkiva oppiminen.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu työskentelyyn projektissa ja projektista kirjoitettava raportti.


Takaisin